Muzisch Actief +

Het project heeft als doel ouderen kunst laten beleven en sociale verbinding te maken waarbij het van belang is ouderen zelf dingen te laten bedenken (een rap, reis-lied, rolstoeldans vanuit flamenco, tango, wals en blues) en hen te laten meebeslissen over keuzes t.a.v. de presentaties, hen actief te maken en in hun kracht te zetten met Muziek & Beweging. We hebben ons ook laten inspireren door de slagwerkgroep “Stomp” en werken ook met hoepels, ballen, stokken en boomwhackers.

We werken toe naar een artistieke eindpresentatie met de media Muziek, Spel & Beweging. We luisteren, spelen en bewegen op Latin percussie-instrumenten, darbouka’s, boomwhackers en met materialen (daar kun je ook muziek mee maken) en de ouderen maken zelf instrumenten. De kunstdocenten(musici e.a.) en Activiteiten Begeleiders (AB’ers) zijn voor de uitvoering van dit project getraind. De AB’ers zijn in dit proces van essentieel belang. Zij weten de doelgroep aan te spreken, kennen de mensen en hun beperkingen. De deelnemende ouderen aan dit project hebben onder andere de ziekte van Parkinson, zijn soms halfzijdig verlamd, slechtziend en slechthorend en hebben vaak geheugenproblemen, soms ook licht dementerend.  Met dit project doen we ook appèl op motorische functies, expressie, geheugen, inprenten, concentratie, oog-hand coördinatie en ruimte oriëntatie en vooral op hun samenwerkend vermogen.