De voorgeschiedenis:

De voorgeschiedenis:

In 2012 en 2013 ging het project “Doejeritmix” van start, georganiseerd door twee slagwerkers, Glenn Liebaut en Stijn Verstraete, uit Amsterdam waarin Muziek, Spel en Beweging in diverse basisscholen in Amsterdam en Den Haag werd geïmplementeerd. De rol van Jacqueline Koop hierin was het verzorgen van workshops en het geven van advies. Het gaat om een door haar ontwikkeld concept waarin het zelf ontwerpen in een interdisciplinaire setting een belangrijke rol speelt. Samenwerkend leren is hierin belangrijk. Dit concept is toegepast bij diverse leeftijdgroepen en in diverse onderwijssituaties.

De uitdaging was ditzelfde concept bij en met ouderen uit te voeren.

Op een conferentie van het LKCA kreeg Jacqueline  de kans een pitch te houden met als doel middelen te verkrijgen voor dit project. Hierdoor werd zij gestimuleerd daadwerkelijk subsidie aan te vragen. Dit is uiteindelijk gelukt en de stichting heeft het project twee maal kunnen uitvoeren, een keer als onderdeel van de dagbesteding voor kwetsbare ouderen en eenmaal met een groep met een complexe zorgindicatie wonend in een zorginstelling. De eerste groep bestond uit 14 deelnemers en de tweede uit 10 deelnemers.