Het projectteam

Natascha Groot

Natascha website

Natascha Groot volgde na haar PABO opleiding de studie Docent Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam.

Voor haar afstuderen richting Community Arts, ontwierp zij een project voor kwetsbare ouderen waarin muziek, bewegen en musiceren met materialen een belangrijke rol speelden.

Meedraaien in het projectteam van Muzischactief+ was na haar afstuderen een logische vervolgstap.

Het project was een leerzame ervaring waarin zij de rol van docent leerde inwisselen voor een rol als workshopleider. Ze heeft genoten van de interacties met de deelnemers en van het musiceren met verschillende materialen.  Het  aanpassen van de materialen aan de mogelijkheden van de deelnemers heeft haar speciale interesse.

Naast het geven van muzieklessen aan senioren is Natascha actief als zangdocente, kinderkoor dirigente, AMV docente, vakleerkracht en teamtrainer Muziek, singer/songwriter, en speelt zij in het theaterprogramma LadderSzat.

 

Jacqueline Koop

Jacqueline foto 4 groot

zie tekst directeur Stichting Muzisch Spoor

Bob Martens

Schermafbeelding 2016-11-08 om 19.00.12

zie tekst bestuur Stichting Muzisch Spoor

Susan Meertens

Susan website

Susan Meertens is als workshopleider bij het project betrokken en heeft sinds juni 2015 een afgeronde conservatorium opleiding Music in Society, behaald aan het Conservatorium Haarlem. Zij gaf, mede met Jacqueline en Natascha, vorm aan de inhoudelijke en uitvoerende aspecten van de activiteiten/lessen. Hierbij kunt u denken aan:

– (wereld) muzikale input (samba ritmes, flamenco muziek en bewegingsvormen)

– Werkthema en concrete invulling van  11 workshops

– Vormgeving en organisatie van de presentatie voor publiek tijdens de 12e bijeenkomst

– Opstelling van de deelnemers, oplossingen voor praktische (speel en beweeg) problemen

Zij werd door de directeur van het project als teamlid gevraagd wegens haar enthousiasme in en passie voor het musiceren met ouderen en haar natuurlijk bewegingsgerichte, inspirerend dansante insteek. Dit naast de kennis en ervaring die zij tijdens haar opleiding heeft opgedaan over o.a.

  • cultuureducatie
  • arrangeren en componeren
  • instrumentale lessen (piano, gitaar, drums, bas, djembe, latin percussie, alt-sax, zang, koor)
  • band, ensemble en koorleiding
  • interdisciplinair werken (muzikaal, theatraal en bewegend werken met materialen als ballen, stokken, hoepels en stuiterballen)
  • werken met verschillende muzikale werkvormen met diverse doelgroepen en in het bijzonder kwetsbare mensen met al of niet een beperking.

In haar tweede studiejaar in een vrije keuze project had Susan zelf al een project opgezet voor musicerende en zangminnende 60+’ers. Met deze groep werkte zij naar een optreden voor ouderen toe in zorgcentrum Saenden in Zaandam, waarbij meezingen (uit het blote hoofd, zonder teksten) en dansen van het publiek haar beoogde doel was.

Tijdens haar afstudeerproject voor haar specialisatie ortho-agogische muziekbegeleiding, werkte zij als muziekagoog en bandleider bij AC Buitenveldert van Nieuw Amstelrade met een latin percussie band voor (jong) volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, al of niet veroorzaakt door Niet-Aangeboren Hersenletsel.

Na haar studie heeft Susan een muziekreis gemaakt naar Cuba en het  zuiden van de VS, New Orleans, Memphis, Nashville, Atlanta, Athens, om daar de muziekculturen in levende lijve te ervaren en eraan deel te nemen d.m.v. workshops, optredens en opnamen.

Tevens heeft zij een methode voor improviserende zang met groepen bestudeerd en gepraktiseerd tijdens de Circlesong workshopweek van Bobby McFerrin in New York. Hierbij staat centraal ruimte geven aan de muziek die op dit moment in iemand opkomt. Sleutelwoorden hierbij zijn voor haar: jezelf muzikaal emotioneel uiten, jezelf laten zien en horen, interactie, ruimte geven aan een ander, meebewegen en gaan met wat er komt en sterke saamhorigheid. Deze methode heeft zij ook tijdens dit project toegepast met de ouderen.