Toekomstplannen

Er is een verzoek vanuit de zorginstelling de Reinalda Stichting te Haarlem gedaan voor een 3e groep diep dementerenden.

Er zijn diverse aanvragen vanuit verschillende zorginstellingen en we zijn hier over in gesprek.

Er komt een overdraagbaar concept voor zorginstellingen om de kennis te delen en over te dragen zodat deze instellingen kunnen zien waar zij op moeten letten bij het inhuren van professionele workshopleiders (met een afgeronde kunstvakopleiding) om dit project te laten uitvoeren.

Er zijn plannen om het concept in te voeren op het Conservatorium van Amsterdam van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, studenten kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen m.b.t. het omgaan met de beperkingen van ouderen op het gebied van speel en motorische mogelijkheden.

Het plan isĀ om dergelijke projecten uit te voeren met gepensioneerde kunstenaars.

Een cursus voor activiteitenbegeleiders is in ontwikkeling.

We zijn nog met gemeente en provincie in bespreking hoe we dergelijke projecten kunnen verduurzamen.