Directie

 

Jacqueline Koop is directeur van de Stichting Muzisch Spoor en ontwerper en projectleider van het kunstproject Muzisch Actief+, een interdisciplinair project voor kwetsbare ouderen in een zorginstelling te Haarlem, mede tot stand gekomen door subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Fonds Sluyterman van Loo.

Zij verzorgt workshops Muziek, Spel en Beweging aan (kunst)opleidingen en werkt momenteel aan een bij- en nascholingsconcept voor diverse opleidingen.

Zij is afgestudeerd aan de conservatoria van Rotterdam en Alkmaar voor de vakken Muziek & Beweging (Ritmiek) en  docent Muziek (methodiek/stage ) en sindsdien  werkzaam als docent en coördinator aan diverse conservatoria.

Tevens is zij geregistreerd Supervisor en geregistreerd erkend Coach en CRKBO erkend Docent en trainer. Zij verzorgde de vakken kunsteducatie,  intervisie, coaching en community arts binnen het conservatorium Haarlem van Inholland.

Zij werkt samen met het Conservatorium van Amsterdam en zij is als supervisor verbonden aan de opleiding tot Muziek Agoog in Alkmaar van de Stichting Muziekenz.org.

Zij vertegenwoordigt het Conservatorium van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) in het landelijk netwerk Hogescholen wat betreft het kunstaanbod voor ouderen.